Multifamily housing complex on the Vistula River Bend in Cracow

Ensemble de logements multifamiliaux sur la boucle de la Vistule à Cracovie
Zespół wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na Zakolu Wisły w Krakowie