Inventory of Adryan Baraniecki grave at the Rakowicki Cemetery in Cracow

Inventaire de la tombe d’Adryan Baraniecki au Cimetière Rakowicki à Cracovie
Inwentaryzacja grobu Adryana Baranieckiego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie