Dawny szpital w Półtusku – rozbudowa pod funkcję hotelową